Referate » Chimie
Alchene

HIDROCARBURILE NESATURATE CU DUBLA LEGATURA
(ALCHENE SAU OLEFINE)numele hidrocarburilor nesaturate, cu o dublă legătură, derivă de la numele alcanilor corespunzători, prin modificarea sufixului an sau enă. De la etan derivă astfel etena, de la pentan, pentena.

Metode de preparare. Cele mai multe dintre reacţiile prin care se formează alchenele sunt reacţii de eliminare; acestea pot fi considerate ca inversele unor reacţii de adiţie.
1. Prin eliminarea unei molecule de apă din molecula unui alcool se formează o alchenă. Din alcool etilic se obţine etena, din alcoolii propilici, propena:
CH3CH2OH CH2=CH2+H2O
CH3CH2CH2OH CH3CH=CH2 CHOHCH3
Eliminarea apei din alcooli se poate efectua prin încăalzire cu un acid tare, ca de exemplu acid sulphuric, acid fosforic, sulfat acid de potasiu. Acidul formează cu alcoolul un ester, în cazul alcoolului etilic sulfatul acid de etil, care. La cca. 1700, se descompune:
CH3CH2OH+HOSO3H H2O+CH3CH2OSO3H
CH3CH2OSO3H H2SO4+CH2=CH2
Astfel, acidul sulfuric se regenerează şi poate reacţiona cu o nouăa moleculă de alcool.
Se poate, de asemenea, elimina apă din alcooli prin cataliză heterogenă. Alcoolii se trec în stare de vapori, la 300-4000, peste oxid de aluminiu, silicat de aluminium sau oxid de toriu. Ultimul dă alchene-1 aproape pure, primii doi dau amestecuri în care predomină alchene-2. Randamentul se apropie de cele teoretice.
C6H5CHOHCH3 H2O+C6H5CH=CH2
2. Compuşii halogenaţi, în special cei terţiari, elimină o moleculă de hidracid când sunt trataţi la cald cu baze puternice, cum este hidroxidul de potasiu dizolvat în alcool, sau cu amine ca anilina, piridina şi chinolina:
H3C Br H3C
H3C CH3 H3C
Bromură de terţ-butil Izobutenă
3. Compuşii 1,2-dihalogenaţi elimină halogenul când sunt trataţi cu zinc, în soluţii de alcool sau de acid acetic:
BrCH2CH2Br+Zn CH2=CH2+ZnBr2
4. Decarboxilarea acizilor nesaturaţi se face mai uşor decât a celor saturaţi, prin încălzire; din acid cinamic, se formează stiren; din acid ciclohexilidenacetic, metilencicclohexan:
C6H5CH=CHCOOH CO2+C6H5CH=CH2
5. In industrie se obţin alchene din dehidrogenarea alcanilor. Drept catalizator se foloseşte trioxidul de crom, la 4500. Mai puţin activ, dar mult mai puţin sensibil, este trioxidul de crom (10%) depus pe oxid de aliminiu (temperatură de lucru 500-6000). Din n-butan se obţin astfel n-butene, din i-butan, I-butenă:
CH3CH2CH2CH3 CH3CH=CHCH3+H2
6. Se formează alchene prin descompunerea termică a alcanilor şi a altor hidrocarburi, în aşa numita reacţie de "cracare".
De asemenea se formează alchene prin descompunerea termică a esterilor alcoolici şi acizilor superiori, de exemplu:
C15h31cooc12h25 C15H31COOH+C12H24
Palmitat de dodecil Acid palmitic Dodecenă
7. Alchenele suferă izomerizare când sunt încălzite singure sau în prezenţă de catalizatori. Astfel butena-1 se transformă în butenă-2 când


Materie: Chimie - Invatamant: LiceuTextul de mai sus este doar un preview al referatului, poate sa contina imagini sau tabele, pentru a vedea daca continutul acestui referat te poate ajuta apasa butonul de "download" !!